PŘEDSTAVENÍ KANCELÁŘE

Advokátní kancelář RAKOVSKÝ & PARTNERS jsme pod hlavičkou obchodní společnosti založili v roce 2004, nicméně jádro týmu zahrnující všechny společníky úspěšně spolupracuje již od roku 2000. Jsme právníci s širokou profesní zkušeností a různorodou praxí v řadě oblastí počínaje justicí, státní správou a samosprávou, přes mezinárodní konzultační společnosti a banky až po legislativu a pedagogické působení na universitě. Nejvíce zkušeností jsme však všichni bez výjimky získali v advokacii prací na projektech a případech našich klientů.

Poskytujeme komplexní právní služby s důrazem na občanské a obchodní právo, soudní a správní řízení, transakční poradenství a právní vztahy k nemovitostem. V oblasti konkursního, exekučního a procesního práva, veřejných dražeb a mimosoudního vymáhání pohledávek patříme k předním specialistům. Tato skutečnost souvisí s naší rozsáhlou prací na projektech pro věřitele z řad bank i pro další institucionální či soukromé investory, kdy jsme spravovali rozsáhlá portfolia klasifikovaných pohledávek.

Nabízíme přípravu právních analýz či komplexních strategií, zastoupení v konkrétních právních kauzách před soudy a dalšími orgány, odbornou pomoc pro transakce a služby širokého rozsahu zejména pro podnikatelskou sféru. Dbáme na to, aby v souladu se zájmy klienta a jeho preferencemi byla vždy zvolena nejvhodnější forma poskytování právních služeb pro dosažení stanoveného cíle. Jsme maximálně flexibilní vůči požadavkům klienta.

NÁŠ PŘÍSTUP

Vždy a za jakýchkoli okolností hájíme zájmy našich klientů všemi dostupnými zákonnými prostředky. Spokojenost klienta a úspěšný chod a rozvoj jeho aktivit je pro nás stejně důležitý jako pro klienta. Věříme v dlouhodobé partnerství, kde naše kvalitní právní podpora pomáhá klientovi vyniknout a dosahovat stanovených priorit.

Klientovi poskytujeme vždy pravdivou a spolehlivou informaci. Naše právní závěry činíme s hlubokými teoretickými znalostmi, po důkladné analýze problému a s vědomím rozhodovací praxe soudů a správních úřadů. Detailní skutkovou znalost případu na základě poskytnutých podkladů považujeme za samozřejmost.

Každý z nás je osobně odpovědný za vysoce kvalitní službu klientovi a jeho spokojenost. Vždy hledáme způsob, jak zvýšit hodnotu poskytovaných služeb.

Našim cílem při poskytování právních služeb je dlouhodobý stabilní vztah s klientem založený na vysoké míře profesionality a vzájemné důvěře. Korektní vztahy udržujeme i s našimi konkurenty a dalšími profesionály na trhu jako jsou banky, obchodníci s cennými papíry a další institucionální investoři, znalci, poradenské společnosti v oblasti auditu, daní a financí či konkursní správci, notáři, soudní exekutoři nebo dražebníci.

Dlouhodobá strategie přijatá s cílem uspokojit naši náročnou a sofistikovanou klientelu zahrnuje jak nasazení a vysokou loajalitu při práci na konkrétních zakázkách, tak i propracovaný rozvoj lidského kapitálu. Trvalé vzdělávání a odborný růst je samozřejmostí pro všechny členy našeho týmu. Vysoká míra našich teoretických znalostí a praxí prověřené postupy tvoří jednu z našich hlavních konkurenčních výhod a vysoký potenciál do budoucna, z nějž mohou těžit především naši klienti.

Všichni členové našeho týmu se dále vzdělávají; junioři zejména prostřednictvím interních školení, všichni studiem odborné literatury a rozhodovací praxe soudů a rovněž aktivní účastí ve školících programech či kursech. Naše postgraduální vzdělávání je systematicky zaměřené na jednotlivé klíčové oblasti služeb. Odborné znalosti čerpáme na externích školeních, českých právnických fakultách i prestižních zahraničních universitách. Publikujeme v odborném tisku. Věříme, že sepětí rozsáhlých teoretických znalostí, bohatých zkušeností a úspěšné praktické aplikace nás odlišuje od konkurence a přináší hodnotu pro naše klienty.

Dva právníci kanceláře jsou či byli činní v legislativě, při přípravě kdysi doslova revolučního zákona o soudních exekutorech, očekávané reformy úpadkového práva a dále při novelizacích zákona o veřejných dražbách, autorského zákona i některých dalších.

VÍME VÍC

Naši odbornost a profesní zkušenost rozvíjíme dalším formálním vzděláváním, akademickou aktivitou a rozsáhlou publikační činností. Projevem uznání našich znalostí je účast na legislativní činnosti počínaje zákonem o veřejných dražbách, přes zákon o soudních exekutorech či autorský zákon až po rekodifikaci úpadkového práva. Lektorská činnost JUDr. Adama Rakovského zahrnuje přednášky pro soudce různých stupňů soudů v rámci Institutu pro vzdělávání soudců Ministerstva spravedlnosti či Justiční akademie, pro zaměstnance bank (Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Bankovní institut), zaměstnance korporací veřejného práva (zdravotní pojišťovny, Česká konsolidační agentura), na vysokých školách (Masarykova universita Brno) a pro širokou odbornou veřejnost.