PŘEHLED SLUŽEB

Naši klientelu tvoří především úspěšné obchodní společnosti, jimž poskytujeme široký servis právních služeb souvisejících s podnikáním, ale i jiné soukromé osoby a veřejnoprávní korporace. Rozsah služeb je dostatečně široký, abychom dokázali pokrýt různorodé potřeby naší klientely. Mezi naše profilové právní oblasti patří:

  • Duševní vlastnictví
  • Fúze, akvizice, transakční poradenství a restrukturalizace
  • Hospodářská soutěž a veřejná podpora
  • Insolvence
  • Nemovitosti
  • Obchodní společnosti a cenné papíry
  • Soudní a rozhodčí řízení
  • Směnky, šeky
  • Smluvní agenda
  • Veřejné zakázky

KOMPLEXNÍ PROJEKTY

Jsme připraveni řešit složité projekty komplexní povahy, kde je potřebná součinnost právních poradců s dalšími profesionály.

JAZYKY

Služby poskytujeme v českém a anglickém jazyce.

CENY

Preferujeme časovou odměnu za poskytování právních služeb. Sazba časové odměny odráží typ, povahu a komplexnost služby. U rozsáhlejších nebo specifických projektů jsme připraveni nabídnout vysoce individuální přístup a sjednat buď pevnou sazbu odměny za celý projekt nebo – ve výjimečných a k tomu vhodných případech – sníženou hodinovou sazbu či pevnou sazbu s prémií za výsledek.


Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora